Jaarrekening 2017

Saldo 01-01-2017 223.688,55

Saldo 31-12-2017 126.262,97

Uitgaven: 100.000 euro voor Toneelschuur Producties en bankkosten

Inkomsten: rente en royalties

Het bestuur heeft één keer vergaderd.